Jaarverslag 2018 gemeente 's-Hertogenbosch

Toelichtingen

Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid

Onderwerp

Baten en lasten

Mutaties reserves

Gerealiseerd resultaat

Rechtmatigheidstoets afwijkingen

Onbestemd resultaat conform raadsvoorstel Actualisatie begroting 2018

2,1

-  

2,1

Opgenomen in de actualisatie van de begroting 2018 (RV 7892208), aangenomen door de raad op 5 juni 2018. 

Bezoldiging wethouders

-0,3

-  

-0,3

Opgenomen in de MARAP (RV 8443128), aangenomen door de raad op 11 december 2018.

Pensioenvoorziening wethouders

2,0

-  

2,0

Opgenomen in de MARAP (RV 8443128), aangenomen door de raad op 11 december 2018.

Handhaving

0,2

-  

0,2

Opgenomen in de MARAP (RV 8443128), aangenomen door de raad op 11 december 2018.

Veiligheidsregio

0,2

-  

0,2

Opgenomen in de MARAP (RV 8443128), aangenomen door de raad op 11 december 2018.

Onderwijshuisvesting (reserve Onderwijshuisvesting)

-1,0

1,1

0,1

De reserve Onderwijshuisvesting maakt deel uit van een gesloten circuit, opgenomen in de financiële verordening (artikel 212 Gemeentewet).

Evenementen (reserve Algemene kosten)

-0,4

0,1

-0,3

Opgenomen in de MARAP (RV 8443128), aangenomen door de raad op 11 december 2018.

PGB Jeugdwet (Sociaal en Zorgfonds)

0,8

-0,8

-  

De reserve Sociaal en Zorgfonds maakt deel uit van een gesloten circuit, opgenomen in de financiële verordening (artikel 212 Gemeentewet).

PGB WMO voorgaande jaren (Sociaal en Zorgfonds)

0,9

-0,9

-  

De reserve Sociaal en Zorgfonds maakt deel uit van een gesloten circuit, opgenomen in de financiële verordening (artikel 212 Gemeentewet).

WMO Woningaanpassingen (Sociaal en Zorgfonds)

0,7

-0,7

-  

De reserve Sociaal en Zorgfonds maakt deel uit van een gesloten circuit, opgenomen in de financiële verordening (artikel 212 Gemeentewet).

Hulp bij het huishouden (Sociaal en Zorgfonds)

2,0

-2,0

-  

De reserve Sociaal en Zorgfonds maakt deel uit van een gesloten circuit, opgenomen in de financiële verordening (artikel 212 Gemeentewet).

WMO Eigen bijdragen (Sociaal en Zorgfonds)

-0,7

0,7

-  

De reserve Sociaal en Zorgfonds maakt deel uit van een gesloten circuit, opgenomen in de financiële verordening (artikel 212 Gemeentewet).

WMO 2015 (Sociaal en Zorgfonds)

1,1

-1,1

-  

De reserve Sociaal en Zorgfonds maakt deel uit van een gesloten circuit, opgenomen in de financiële verordening (artikel 212 Gemeentewet).

Beschermd wonen (Sociaal en Zorgfonds)

-1,9

1,9

-  

De reserve Sociaal en Zorgfonds maakt deel uit van een gesloten circuit, opgenomen in de financiële verordening (artikel 212 Gemeentewet).

KOO (Sociaal en Zorgfonds)

0,5

-0,5

-  

De reserve Sociaal en Zorgfonds maakt deel uit van een gesloten circuit, opgenomen in de financiële verordening (artikel 212 Gemeentewet).

Nog niet gerealiseerde projecten (diverse reserves)

10,2

-10,2

-  

De reserves Bedrijfsrisico SO, natuurbouwprojecten, GSB/ISV middelen, Grote werken en Bijdrage activa maken deel uit van een gesloten circuit, opgenomen in de financiële verordening (artikel 212 Gemeentewet).

Leges omgevingsvergunning

-0,5

-  

-0,5

Opgenomen in de MARAP (RV 8443128), aangenomen door de raad op 11 december 2018.

Groenonderhoud

-0,2

-  

-0,2

Opgenomen in de MARAP (RV 8443128), aangenomen door de raad op 11 december 2018.

Grondbedrijf (reserve Grondbedrijf)

7,6

-7,6

-  

De reserve Grondbedrijf maakt deel uit van een gesloten circuit, opgenomen in de financiële verordening (artikel 212 Gemeentewet).

Parkeren (Reserve Parkeer en Verkeer)

-0,4

-2,9

-3,3

De reserve Parkeer en verkeer maakt deel uit van een gesloten circuit, opgenomen in de financiële verordening (artikel 212 Gemeentewet). Het tekort op de exploitatie is opgenomen in de MARAP (RV 8443128), aangenomen door de raad op 11 december 2018.

Bodemsanering

0,4

-  

0,4

Opgenomen in de MARAP (RV 8443128), aangenomen door de raad op 11 december 2018.

Stadsgewest

-  

-  

-  

N.v.t.

BUIG (Reserve FWI Inkomensdeel en Sociaal en zorgfonds)

5,6

-3,1

2,5

De reserves FWI inkomensdeel en Sociaal en Zorgfonds  maken deel uit van een gesloten circuit, opgenomen in de financiële verordening (artikel 212 Gemeentewet). Het overschot op de exploitatie is opgenomen in de MARAP (RV 8443128), aangenomen door de raad op 11 december 2018.

Re-integratie (Sociaal en Zorgfonds)

0,7

-0,7

De reserve Sociaal en Zorgfonds maakt deel uit van een gesloten circuit, opgenomen in de financiële verordening (artikel 212 Gemeentewet).

Bijzondere bijstand

-0,6

-  

-0,6

Opgenomen in de MARAP (RV 8443128), aangenomen door de raad op 11 december 2018.

OZB

0,2

-  

0,2

Opgenomen in de MARAP (RV 8443128), aangenomen door de raad op 11 december 2018.

Toeristenbelasting

0,2

-  

0,2

Niet opgenomen in MARAP, dus niet eerder aan de raad voorgelegd.

Algemene uitkering (Reserve uit te voeren werken)

-0,8

-2,0

-2,8

Opgenomen in de MARAP (RV 8443128), aangenomen door de raad op 11 december 2018.

Overige verschillen (diverse reserves)

2,1

-1,5

0,6

Totaal

30,7

-30,2

0,5

ga terug