Jaarverslag 2018 gemeente 's-Hertogenbosch

Bedrijfsvoering

Dienstverlening, burgerparticipatie, klachten en bezwaarschriften (A t/m E)

A) Publieke Dienstverlening Frontoffice
De frontoffice verzorgt de publieke dienstverlening via alle kanalen: telefoon, web-formulieren, persoonlijk, sociale media, e-mail en post.

Kengetallen

Meest voorkomende producten/kpi's

2016

2017

2018

Inkomende telefoongesprekken GCC

214.997

198.490

174.444

Gemiddelde gesprekstijd

5:36

5:42

4:47

Service Level 80% , 25 sec *

37

45

71

Abandon Rate <7 **

19

14

6

Registraties KCS

146.621

152.091

147.754

Aantal contacten Service balie

34.025

34.676

27.279

Inkomende mailberichten GCC

5.284

4.446

4.174

*Service level: Het service level is het percentage inkomende gesprekken
die het GCC binnen 25 seconden opneemt.
**Abandon rate: % bellers dat vroegtijdig de telefoon neer legt voordat
we opnemen.

Meest voorkomende producten

2016

2017

2018

Paspoorten

19.411

17.836

19.353

Nederlandse Identiteitskaarten

14.821

13.424

10.555

Rijbewijzen

13.318

17.481

17.032

Aantal gemaakte afspraken

70.808

81.162

81.301

Aantal geholpen bezoekers

54.840

60.534

61.024

Aantal afspraken JBZ

2.335

2.646

2.647

Binnen de afdeling communicatie is er een team dat de berichten vanuit de sociale media bekijkt (webcare) en waar nodig behandelt. De afdeling communicatie plaatst daarnaast actief berichten op de sociale media kanalen Facebook, Twitter en Instagram. Het aantal volgers en berichten groeit elk jaar.

Op Facebook:

Op 1 januari 2019

19.145 volgers

Gemiddeld bereik per bericht in 2018

9.008

Gemiddeld aantal likes per bericht in 2018

152

Gemiddeld aantal reacties per bericht 2018

33

Gemiddeld aantal shares per bericht in 2018

19

Via Twitter:

Op 1 januari 2019

18.274 volgers

Gemiddeld aantal impressies per tweet in 2018

5.047

Gemiddeld aantal likes per tweet in 2018

11

Gemiddeld aantal retweets in 2018

7

Via LinkedIn

Op januari 2019

14.472 volgers

Gemiddeld aantal impressies per bericht in 2018

12.767

Via Instagram

Op 1 januari 2019

11.950 volgers

Gemiddeld aantal likes op een post in 2018

483

B) Burgerparticipatie: digipanel

Sinds 2005 beschikken we over een Digipanel. Dit is een vast panel van inmiddels ruim 5.500 inwoners van onze gemeente. De inwoners in het panel bevragen we periodiek via internet op een bepaald thema of onderwerp. Het Digipanel is voor ons een belangrijk middel om bij de voorbereiding en vormgeving van beleid te weten wat inwoners denken, vinden en doen. In 2018 zijn Digipanel-onderzoeken uitgevoerd naar:

  • Communicatie, informatie en social media
  • Financieel rondkomen en schulden
  • Lokale omroep
  • Openingstijden milieustation Treurenburg
  • Chatbot

C) Klachten
Het totaal aantal ingediende klachten in 2018 was 239.
Deze klachten zijn in de onderstaande tabel uitgesplitst.

Klachten afgehandeld in formele procedure

aantal

%

Gegrond

9

4 %

Gedeeltelijk gegrond

11

5 %

Ongegrond

11

5 %

Klachten afgehandeld in informele procedure

Ingetrokken klachten

18

8 %

Informeel afgehandeld

178

74 %

Termijn overschreden ( > 6 weken)

54

 23 %

Openstaande klachten einde verslagjaar

12

5 %

D) Vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften
Om de beslissing op een ingediend bezwaar voor te bereiden hebben we een externe, onafhankelijke adviescommissie ingesteld. De taak van deze commissie is om ons te adviseren over de beslissing op het ingediende bezwaar. Hierbij gaat het om besluiten die niet gaan over belastingen of bijstand. De gemeenteraad of het college mag zelf besluiten om het advies wel of niet te volgen. Maar dat kan niet zomaar. Als het besluit afwijkt van het advies van de commissie moeten ze dat uitgebreid motiveren. In 2018 lag onze gemiddelde afhandelingstermijn op 14,8 weken. We blijven met deze termijn binnen de daarvoor geldende beslistermijn van 18 weken.

Totaal aantal ingediende bezwaarschriften

722

Totaal aantal uitgebrachte adviezen door commissie bezwaarschriften

387

Totaal aantal genomen beslissingen op bezwaar door het bestuur

242

Niet-ontvankelijk

128

Gegrond

31

Ingetrokken

81

Ingetrokken na ‘andere aanpak’

34

Ongegrond

228

Openstaande bezwaren einde verslagjaar

247

E) Dwangsommen
In de Algemene wet bestuursrecht staat beschreven dat wij als gemeente tijdig moeten beslissen over een aanvraag. De wet kan ons in sommige gevallen verplichten tot het betalen van een dwangsom. Het gemeentebestuur moet het aantal uitgekeerde dwangsommen jaarlijks registreren en publiceren. In 2018 is 1 keer een dwangsom uitgekeerd door Vergunningverlening/toezicht en handhaving. Het betrof een bedrag van €1.260,- vanwege een te laat besluit op een ingediend handhavingsverzoek.

ga terug