Jaarverslag 2018 gemeente 's-Hertogenbosch

Bijlagen

Subsidieoverzicht

Steeds vaker worden er inkooprelaties gesloten in plaats van subsidies verstrekt. In 2018 is dit nog niet altijd verwerkt in de begroting, waardoor verschillen ontstaan tussen de geraamde en de verleende subsidie.

ga terug