Jaarverslag 2018 gemeente 's-Hertogenbosch

Toelichtingen

Benutting drempelbedrag schatkistbankieren

Het drempelbedrag voor het begrotingsjaar bedraagt € 4.173.722. In het kader van het drempelbedrag zijn de volgende bedragen buiten 's Rijks schatkist aangehouden:

Kwartaal 1

€ 3.035.647

Kwartaal 2

€ 1.986.036

Kwartaal 3

€ 2.393.068

Kwartaal 4

€ 3.766.274

ga terug