Jaarverslag 2018 gemeente 's-Hertogenbosch

Toelichtingen

Aansluiting beginbalans met jaarverslag 2017

In de balanscijfers per 1 januari 2018 zijn de volgende wijzigingen verwerkt:

  • De bestemming van het rekeningresultaat (€ 1,3 miljoen).
ga terug