Jaarverslag 2018 gemeente 's-Hertogenbosch

Toelichtingen

14. Borg- en garantstellingen

Het totale bedrag van de borg- en garantstellingen ad € 80,3 miljoen bestaat uit:

  • Een verstrekte borgstelling aan Haverleij B.V. voor het aangaan van een rekening-courant bij de BNG van maximaal € 15,9 miljoen. De partners van de gemeente in Haverleij B.V. - Heijmans Vastgoed B.V. en Bouwfonds Ontwikkeling B.V. - hebben zich beide voor 1/3e deel van de bovenstaande borgstelling aansprakelijk gesteld;
  • Gewaarborgde geldleningen voor een totaal van € 64,4 miljoen.

Omschrijving

Oorspronkelijk bedrag

Door gemeente gegarandeerd

Stand 1 januari 2018 (gemeentelijk deel)

Stand 31 december 2018  (gemeentelijk deel)

Haverleij B.V. rekening-courant krediet
Opm: De partners van de gemeente in Haverleij B.V. - Heijmans Vastgoed B.V. en Bouwfonds Ontwikkeling B.V. - hebben zich beiden voor 1/3 van de bovenstaande borgstelling aansprakelijk gesteld.

15.882.308

100%

15.882.308

15.882.308

15.882.308

15.882.308

15.882.308

920053 Roeivereniging De Hertog

260.000

50%

58.999

52.065

920056 Atletiek- en triathlonvereniging OSS-VOLO

128.000

50%

30.720

28.160

920064 Jeroen Bosch Ziekenhuis

6.000.000

100%

4.950.000

4.800.000

920065 Tennisvereniging Oosterplas

50.000

50%

17.500

16.250

920067 Tennisclub Maaspoort

100.000

50%

16.264

11.265

920068 Hockeyvereniging MHC Rosmalen

200.000

50%

50.000

40.000

920069 Bossche Reddings Brigade

80.000

50%

27.788

25.124

920070 Rugbyclub The Dukes

87.500

100%

65.625

61.250

920073 t/m 920074 HVO

260.417

100%

243.682

243.682

920075 Tennisvereniging Maliskamp

90.000

50%

34.125

                        29.625

920076 Schietvereniging COW

120.000

50%

55.750

48.000

920077 Regionaal Sectorplan Arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant

1.346.724

50%

673.362

673.362

920078 Stichting accommodatie Flik-Flak

540.500

100%

523.000

505.500

920079 Hockeyvereniging 's-Hertogenbosch

500.000

50%

195.000

241.667

920082 Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

57.500.000

100%

57.500.000

57.500.000

920083 Sportvereniging BLC

220.000

50%

-  

102.667

Bossche Windmolen West 

85.000

100%

85.000

85.000

67.568.141

64.526.814

64.463.617

Totaal

83.450.449

80.409.122

80.345.925

Onze gemeente is een achtervangovereenkomst aangegaan met de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) en de stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Mochten deze fondsen tekorten krijgen dan zijn alle gemeenten verplicht om, voor hun aandeel, een renteloze lening te verstrekken aan het waarborgfonds.

Maximaal kan onze gemeente voor ongeveer € 414 miljoen verplicht worden om renteloze leningen te verstrekken aan de stichting WSW en voor ongeveer € 293 miljoen aan de stichting WEW. Tot op heden hebben geen van beide fondsen enige aanspraak gemaakt op de achtervangfunctie.

In 2018 is de gemeente niet aangesproken op door haar verstrekte borgen en garanties.

ga terug