Jaarverslag 2018 gemeente 's-Hertogenbosch

Toelichtingen

6. Liquide middelen

31-12-2018

01-01-2018

31-12-2017

Liquide middelen

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

ga terug