Jaarverslag 2018 gemeente 's-Hertogenbosch

Duurzaamheid

Verantwoording

In 2018 is de programmamanager duurzaamheid aan de slag gegaan met de opbouw van een programma duurzaamheid. De programmasturing is ontwikkeld om de uitvoering van de inspanningen en projecten integraal tot stand te brengen en te borgen in de gemeentelijke lijnorganisatie.

Voorwaarde voor duurzaam veranderen is urgentiebesef en betrokkenheid. Hiervoor is een programmateam gevormd om kennis te delen en van elkaar te leren. Hierin wordt de inzet in het programma inhoudelijk met elkaar afgestemd, waarmee aansluiting is georganiseerd op diverse thema’s zoals klimaat, mobiliteit en duurzame gebiedsontwikkeling (waaronder verduurzaming van de openbare ruimte).

De ‘sense of urgency’ van duurzaamheid vertaald in het nieuwe bestuursakkoord. Met een prominente positie voor duurzaamheid. In 2018 zijn voorts de voorbereidingen getroffen voor het opstellen van de nota duurzaam, is een begin gemaakt met de actieplannen duurzame mobiliteit, ontwikkelplan circulaire economie en aanpak aardgasvrije wijken. De weg is ingezet naar een duurzame gemeente in 2050.

ga terug