Jaarverslag 2018 gemeente 's-Hertogenbosch

Duurzaamheid

Doel

Het doel is een duurzame en gezonde stad in 2050 en een duurzame gemeentelijke organisatie in 2020. Kernboodschap van het programma is: Duurzaamheid wordt het leidende motief bij beslissingen. En alleen door samenwerking kunnen we dit realiseren.

Het realiseren van een duurzaam ‘s-Hertogenbosch betekent het realiseren van een duurzame gemeentelijke organisatie in bijvoorbeeld bedrijfsvoering, gebouwen, mobiliteit, etc. De gemeente geeft hiermee het goede voorbeeld.

Het gaat ook om instelling en kunde van onze mensen om analyses en de voorbereiding van besluiten zo in te richten dat bij besluitvorming duidelijk is wat de consequenties zijn voor duurzaamheid. Inzicht in de kosten hoort daarbij. Zo kan de politiek besluiten nemen die duurzaamheid verder in uitvoering brengen. Telkens kan worden afgewogen of investeringen in duurzaamheid zinvol en mogelijk zijn. Zo wordt duurzaamheid in ons werk geïntegreerd. En duurzaamheid wordt meer en meer uitgangspunt. Dit wordt uiteindelijk zichtbaar in ons werk voor de stad, bijvoorbeeld mobiliteits- en ruimtelijke ontwikkeling en de openbare ruimte.

Ook richt het programma zich op het inhoudelijke beleid voor onze stad. De programmasturing zal in die zin aansluiting zoeken bij de huidige lopende programma’s van de gemeente zoals bijvoorbeeld het klimaatprogramma, het waterprogramma, duurzame mobiliteit, beleid openbare ruimte, etc. Bij verdere uitrol of op termijn aanvullend beleid is participatie met de stad van belang. De bewoners verwachten dat.

ga terug