Jaarverslag 2018 gemeente 's-Hertogenbosch

Bedrijfsvoering

Dienstbaar en van betekenis: organisatieontwikkeling en cultuurverandering

Ook in 2018 hebben we geïnvesteerd in ons vakmanschap, om daarmee onze manier van werken aan te laten sluiten bij de opgaven van de stad. We hebben Het Bossche Werken, de besturingsfilosofie en het bedrijfsconcept, geactualiseerd. In 2018 heeft de focus van het programma voor organisatieontwikkeling gelegen in digitale transformatie en digitaal ontwikkelen. We hebben een programma van onder andere management- en inspiratiebijeenkomsten georganiseerd. Hier stond leren voor en door elkaar centraal. We hebben daarbij veel gebruik gemaakt van eigen procesbegeleiders om de houding- en gedragsopgaven te ondersteunen. Door lean procesoptimalisaties in teams kunnen we inwoners sneller van dienst zijn. Innovatieprocessen met inwoners en ambtenaren als deelnemers droegen bij aan oplossingen voor vraagstukken. Professionals hebben geleerd van elkaar in intervisiesessies. Project- en risicomanagement hebben we versterkt. We hebben een trainingsaanbod ontwikkeld en uitgevoerd, dat gericht is op bestuurlijk adviseren. Nog meer dan voorheen zijn we daarom extern gericht, staan we de gemeenteraad bij in het vervullen van zijn taken en verantwoordelijkheden. En gaan we snel en resultaatgericht te werk. De inzet van interne procesbegeleiders draagt bij aan een lagere inhuur van externen op dit vlak.

ga terug