Jaarverslag 2018 gemeente 's-Hertogenbosch

Financiering

Algemene ontwikkelingen

De cijfers over de Nederlandse economie zijn nog steeds mooi. De economische groei is in 2018 uitgekomen op 2,6% en ook is er sprake van beperkte inflatie (1,6%). De arbeidsdeelname en de werkloosheid zijn weer terug op de niveaus van voor de recessie. Wel is sprake van een groeivertraging  en minder rooskleurige vooruitzichten. Dit sentiment vloeit voort uit onzekerheden die de wereldeconomie negatief kunnen beïnvloeden. Op de geld- en kapitaalmarkt is deze ontwikkeling eveneens terug te zien. Na aanvankelijke stijging van de rentetarieven liggen deze eind 2018 zelfs iets onder het niveau van eind 2017.
Ons beleid is om een zo groot mogelijk deel van de financieringsbehoefte te dekken met kortlopende leningen. Hierdoor hebben we wederom geprofiteerd van het lage renteniveau.

ga terug