Jaarverslag 2018 gemeente 's-Hertogenbosch

Onderhoud kapitaalgoederen

Onderhoud sportvoorzieningen

Wat wilden we bereiken?
We willen de burgers van onze gemeente goed functionerende, eigentijdse en goed onderhouden sportaccommodaties bieden. Bij eigentijds hoort ook het streven naar het verbeteren van de energieprestatie van de sportgebouwen en aandacht voor duurzaamheid. Het gewenste niveau van onderhoud wordt bepaald door veiligheid, gebruikswaarde en het sporttechnische speelniveau van de gebruikers. Het huidige onderhoudsniveau is te typeren als sober, doch doelmatig.

Wat hebben we er voor gedaan?
Het onderhoudsprogramma Sport en Recreatie omvat groen en civieltechnisch onderhoud van voornamelijk buitensport- en recreatievoorzieningen, bouwkundig en installatietechnisch onderhoud van binnensportaccommodaties en zwembaden en onderhoud van de sporttechnische inventaris van de sportaccommodaties. Het onderhoud is in 2018 grotendeels conform de onderhoudsplanning uitgevoerd. De staat van onderhoud van velden en gebouwen is ondanks een sober en doelmatig onderhoudsregime voldoende te noemen. Schoon, heel en veilig is het uitgangspunt.

Naast het reguliere onderhoud zijn er een 5-tal toplaag renovaties uitgevoerd, waarvan 4 natuurgras voetbalvelden op de complexen van RKKSV Kruisstraat, CHC Schutskamp, EVVC Vinkel en bij RKVVV Maliskamp en op het hockeycomplex aan de Oosterplas is de toplaag van een waterkunstgrasveld vervangen. Er is groot bouwkundig onderhoud gepleegd bij korfbalvereniging Be Quick, de lichtinstallatie op het hoofdveld van HC Maliskamp is vervangen door ledverlichting, de paden op het strandbad Engelermeer zijn voorzien van nieuw asfalt en bij de Fietscrossclub Fc Nuland aan de Koppensdijk in Nuland is het parkeerterrein voorzien van verharding.

Voor de binnensport geldt dat, naast de reguliere onderhoudswerkzaamheden, een tweetal gymzalen een sportvloer facelift hebben gekregen, er  groot onderhoud is gepleegd aan sportzaal Hambaken en er een begin is gemaakt met het verbeteren van de foyer van sporthal De Schutskamp.

ga terug