Jaarverslag 2018 gemeente 's-Hertogenbosch

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Confrontatie weerstandscapaciteit en risico's

Het (theoretisch) maximale risico dat de gemeente loopt, bedraagt in 2018 ongeveer € 70,8 miljoen (begroting 2019 circa € 73 miljoen en jaarverslag 2017 circa € 60,5 miljoen).
De genoemde risico’s zijn incidenteel.

De meeste risico’s bevinden zich in categorie 1 en 2. De kans dat deze risico’s zich voordoen is klein. Dit in ogenschouw nemend mogen we concluderen dat er sprake is van een zeer beperkte kans dat onze weerstandscapaciteit onvoldoende zal zijn.

ga terug