Jaarverslag 2018 gemeente 's-Hertogenbosch

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Beleid ten aanzien van weerstandscapaciteit

Voor de weerstandscapaciteit wordt een streefwaarde van de algemene reserve van 15% van de algemene uitkering gehanteerd. Het percentage wordt als een streefwaarde gehanteerd. Het ene jaar zit de algemene reserve daar wat boven, het andere jaar daar wat onder.

ga terug