Jaarverslag 2018 gemeente 's-Hertogenbosch

Lokale heffingen

WOZ-bezwaarschriften

In 2018 is het aantal bezwaarschriften met bijna 40% gestegen ten opzichte van 2017. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een toename van het aantal ingediende bezwaarschriften door no cure, no pay-bureaus. We benadrukken dat dit “product” conjunctuurgevoelig is: er is vaak een relatie tussen het aantal bezwaarschriften en de waardeontwikkeling in onze gemeente. Hieronder treft u enkele gegevens en kengetallen aan over de ontwikkelingen van de hoeveelheid bezwaarschriften en de kosten van bezwaarafhandeling:

2015

2016

2017

2018

Formele bezwaarregels

1.025

1.306

1.292

1.802

Verminderingen n.a.v. informeel contact

178

221

285

387

Ambtshalve verminderingen

692

498

459

916

Bezwaarregels door gemachtigden

322

499

514

802

Kostenvergoeding bezwaarfase

€ 33.068

€36.552

€ 40.004

€ 57.779

WOZ-ontwikkeling landelijk

-2,8%

1,2%

3,3%

5,9%

WOZ-ontwikkeling gemeente

-2,0%

4,0%

5,0%

8,0%

Total kostprijs per biljet

€ 18,63

€ 20,43

€ 19,27

€ 18,17

Waarvan kostprijs bezwaar & beroep

€ 5,74

€ 5,82

€ 5,28

€ 5,70

Wij informeren burgers en bedrijven actief over de totstandkoming van de WOZ-waardering. Naast gebruikmaking van toelichtingen en een voorlichtingsfilm is er vooral ingestoken op het intensiveren van informeel contact:

  • Informeel contact over wijziging van de geregistreerde objectkenmerken ter verificatie en ter voorbereiding op een ontwikkeling van de WOZ-waarde;
  • Informeel overleg met woningbouwverenigingen en terugkerende bezwaarmakers om vooraf overeenstemming te krijgen over de uitgangspunten bij de herwaardering;
  • Informeel overleg met taxateurs ná verzenden van de beschikkingen, zodat toelichting kan worden gegeven en fouten direct kunnen worden hersteld;
  • Taxatie op locatie (bij de burger thuis) in enkele wijken in plaats van bureautaxaties om alle grieven ter plekke te kunnen bespreken en nadere toelichting te kunnen geven.
ga terug