Jaarverslag 2018 gemeente 's-Hertogenbosch

Beleggingen en overige baten en lasten

Risico's

Klik hier voor een totaaloverzicht van de risico's.

Op dit programma zijn de volgende risico´s van toepassing: