Jaarverslag 2018 gemeente 's-Hertogenbosch

Beleggingen en overige baten en lasten

Verbonden partijen

Verbonden partijen

In het Register Verbonden partijen staan de vaste gegevens van iedere verbonden partij waar in de gemeente ’s-Hertogenbosch deelneemt weergegeven. Onder ‘vaste’ gegevens verstaan we die gegevens, die niet ieder jaar wijzigen. Iedere twee jaar zal een check en eventuele update van deze gegevens plaatsvinden. Ook de zware regionale samenwerkingsverbanden waarin de gemeente ’s-Hertogenbosch participeert staan in dit register.

Een totaaloverzicht van de verbonden partijen vind u in de paragraaf verbonden partijen.

Sorteren op