Jaarverslag 2018 gemeente 's-Hertogenbosch

Ruimte voor bedrijvigheid

Financiën

Wat kostte het?

De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten.

In totaal gaat het om de volgende bedragen:

Financiëel overzicht
Rekening 2017
Begroting 2018 primitief
Begroting 2018 na wijziging
Rekening 2018
Afwijking 2018
Lasten
-12.040
-11.484
-17.733
-12.817
4.916
Deelnemingen vastgoedbedrijven
-1.682
-1.145
-1.145
-928
217
Onroer.zaken (tv recreatieve havens)
-10
-12
-12
-9
2
Onroer.zaken (tv cult.pres.,cult.prod.,cult.part.)
-1.705
-1.090
-7.019
-2.302
4.717
Onroer.zaken (tv openbaar groen en (openl.)recr.)
-5
-9
-9
-20
-11
Onroer.zaken (tv musea)
-781
-682
-682
-655
27
Participatie Bossche Investeringsmaatschappij
0
0
0
0
0
Onroer.zaken (tv wijkteams)
-26
-35
-35
-32
3
Onroer.zaken (tv onderwijsbeleid+ leerlingenzaken)
-41
-41
-41
-38
3
Onroer.zaken (tv geëscaleerde zorg 18+)
-117
-140
-140
-110
29
Toerisme (tv economische promotie)
-396
-413
-413
-414
-1
Markten
-463
-459
-464
-478
-14
Onroer.zaken (tv arbeidsparticipatie)
-108
-95
-95
-102
-7
Onroer.zaken (tv cultureel erfgoed)
-832
-745
-791
-737
55
Onroer.zaken (tv samenkracht en burgerpart)
-1.787
-1.643
-1.646
-1.591
55
Onroerende zaken (tv economische ontwikkeling)
-577
-556
-556
-574
-18
Baten marktgelden
0
0
0
0
0
Economische ontwikkeling
-3.187
-3.999
-4.343
-4.528
-184
Onroer.zaken (tv beheer ov.gebouwen en gronden)
-323
-422
-342
-299
43
Baten
10.016
8.842
9.509
9.492
-17
Onroer.zaken (tv beheer ov.gebouwen en gronden)
321
207
127
0
-127
Onroer.zaken (tv cult.pres.,cult.prod.,cult.part.)
1.821
1.302
1.753
1.877
124
Onroer.zaken (tv recreatieve havens)
6
6
6
6
0
Toerisme (tv economische promotie)
1
0
0
0
0
Onroer.zaken (tv geëscaleerde zorg 18+)
244
244
244
247
3
Baten marktgelden
341
424
367
345
-22
Onroer.zaken (tv arbeidsparticipatie)
132
136
136
145
9
Onroer.zaken (tv wijkteams)
44
40
40
43
3
Onroer.zaken (tv musea)
182
182
182
185
3
Economische ontwikkeling
2.039
2.445
2.747
3.019
272
Onroer.zaken (tv openbaar groen en (openl.)recr.)
7
6
6
6
0
Onroer.zaken (tv cultureel erfgoed)
648
843
889
689
-200
Markten
0
0
0
0
0
Onroerende zaken (tv economische ontwikkeling)
474
582
582
527
-55
Participatie Bossche Investeringsmaatschappij
0
0
0
0
0
Onroer.zaken (tv samenkracht en burgerpart)
2.096
1.651
1.655
1.628
-27
Deelnemingen vastgoedbedrijven
1.610
726
726
726
0
Onroer.zaken (tv onderwijsbeleid+ leerlingenzaken)
49
49
49
50
1
Toevoegingen reserves
-672
-134
-414
-208
206
Mutaties reserves ruimte voor bedrijvigheid
-672
-134
-414
-208
206
Onttrekkingen reserves
1.600
604
6.564
1.731
-4.833
Mutaties reserves ruimte voor bedrijvigheid
1.600
604
6.564
1.731
-4.833

Belangrijkste verschillen