Jaarverslag 2018 gemeente 's-Hertogenbosch

Cultuurhistorische kwaliteit

Financiën

Wat kostte het?

De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten.

In totaal gaat het om de volgende bedragen:

Financiëel overzicht
Rekening 2017
Begroting 2018 primitief
Begroting 2018 na wijziging
Rekening 2018
Afwijking 2018
Lasten
-4.936
-4.780
-5.071
-5.004
67
Publieksactiviteiten (erfgoed)
-457
-561
-555
-728
-172
Ontwikkeling en advies (erfgoed)
-1.525
-1.742
-1.904
-1.473
430
Archeologie/bouwhistorie
0
0
0
0
0
Stadsarchief
0
0
0
0
0
Beheer (erfgoed)
-850
-529
-545
-1.052
-507
Onderzoek (erfgoed)
-959
-1.042
-1.159
-857
303
Monumentenzorg
-1.146
-906
-908
-894
14
Baten
241
174
244
222
-23
Stadsarchief
0
0
0
0
0
Onderzoek (erfgoed)
28
1
11
25
14
Ontwikkeling en advies (erfgoed)
100
60
107
69
-38
Beheer (erfgoed)
0
0
14
14
0
Monumentenzorg
100
107
107
100
-7
Archeologie/bouwhistorie
0
0
0
0
0
Publieksactiviteiten (erfgoed)
13
5
5
14
9
Toevoegingen reserves
-320
-244
-244
-243
1
Mutaties reserves cultuurhistorische kwaliteit
-320
-244
-244
-243
1
Onttrekkingen reserves
682
454
585
334
-251
Mutaties reserves cultuurhistorische kwaliteit
682
454
585
334
-251

Belangrijkste verschillen