Jaarverslag 2018 gemeente 's-Hertogenbosch

Sport en recreatie

Financiën

Wat kostte het?

De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten.

In totaal gaat het om de volgende bedragen:

Financiëel overzicht
Rekening 2017
Begroting 2018 primitief
Begroting 2018 na wijziging
Rekening 2018
Afwijking 2018
Lasten
-16.384
-15.003
-18.708
-16.622
2.086
Sport en Bewegen
-2.538
-2.380
-2.440
-2.565
-125
Sportiom (tv sportaccommodaties)
-4.363
-3.207
-3.197
-3.220
-22
Beleid en ontwikkeling Sport & Recreatie
-1.129
-950
-4.290
-1.621
2.669
Openluchtsportaccomm. (tv sportaccommodaties)
-1.070
-1.087
-1.087
-1.055
32
Zwembad Kwekkelstijn
-768
-832
-829
-850
-22
Openluchtrecreatie
-380
-396
-393
-394
-1
Maaspoort Sport & Events
-1.338
-1.424
-1.423
-1.648
-225
Groene sportvelden en terreinen
-2.120
-1.971
-2.164
-2.135
29
Binnensportaccommodaties
-2.678
-2.756
-2.883
-3.133
-250
Baten
4.393
3.491
6.804
4.686
-2.118
Groene sportvelden en terreinen
271
261
261
242
-19
Binnensportaccommodaties
1.522
1.442
1.503
1.665
162
Beleid en ontwikkeling Sport & Recreatie
24
0
3.174
577
-2.596
Openluchtrecreatie
62
71
71
65
-6
Maaspoort Sport & Events
446
460
468
650
182
Openluchtsportaccomm. (tv sportaccommodaties)
176
170
170
184
13
Sportiom (tv sportaccommodaties)
1.258
677
677
699
22
Zwembad Kwekkelstijn
110
110
110
110
0
Sport en Bewegen
523
300
370
495
125
Toevoegingen reserves
-15
-84
-84
-86
-2
Mutaties reserves sport en recreatie
-15
-84
-84
-86
-2
Onttrekkingen reserves
1.071
1.119
1.319
1.301
-18
Mutaties reserves sport en recreatie
1.071
1.119
1.319
1.301
-18

Belangrijkste verschillen