Jaarverslag 2018 gemeente 's-Hertogenbosch

Bereikbare stad

Financiën

Wat kostte het?

De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten.

In totaal gaat het om de volgende bedragen:

Financiëel overzicht
Rekening 2017
Begroting 2018 primitief
Begroting 2018 na wijziging
Rekening 2018
Afwijking 2018
Lasten
-25.188
-23.559
-28.057
-26.688
1.369
Baten parkeerbelasting
0
0
0
0
0
Openbaar vervoer
-176
-125
-467
-479
-12
Wegen en viaducten
-11.327
-9.671
-10.339
-10.248
91
Waterwegen
-3
-3
-3
-3
0
Parkeren
-11.219
-11.320
-14.720
-13.592
1.128
Verkeersregulering
-1.561
-1.578
-1.678
-1.638
40
Verkeer en vervoer
-702
-625
-612
-549
63
Havenexploitatie
-201
-238
-238
-179
59
Baten
15.868
16.776
20.958
19.040
-1.918
Verkeersregulering
29
61
92
73
-20
Parkeren
100
21
3.184
3.217
33
Havenexploitatie
108
90
91
114
24
Baten parkeerbelasting
14.958
16.448
16.448
15.001
-1.447
Openbaar vervoer
102
0
140
256
116
Verkeer en vervoer
166
101
142
120
-21
Wegen en viaducten
405
55
862
260
-602
Toevoegingen reserves
-150
-36
-741
86
827
Mutaties reserves bereikbare stad
-150
-36
-741
86
827
Onttrekkingen reserves
5.399
4.621
5.670
2.431
-3.239
Mutaties reserves bereikbare stad
5.399
4.621
5.670
2.431
-3.239

Belangrijkste verschillen