Jaarverslag 2018 gemeente 's-Hertogenbosch

Wonen en werkomgeving

Financiën

Wat kostte het?

De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten.

In totaal gaat het om de volgende bedragen:

Financiëel overzicht
Rekening 2017
Begroting 2018 primitief
Begroting 2018 na wijziging
Rekening 2018
Afwijking 2018
Lasten
-88.564
-86.558
-116.995
-79.289
37.705
Woningexploitatie toegelaten instellingen
-400
-243
-243
-223
20
Bouwvergunningen
-1
0
0
0
0
Bouw- woning- en welstandstoezicht
-320
-319
-319
-310
9
Financiele deelnames woningbouw
-37
-9
-9
-7
2
Beleid wonen
-621
-408
-2.587
-2.607
-20
Inrichting openbaar gebied
-4.290
-4.335
-7.176
-8.758
-1.582
Reiniging openbaar gebied
-2.442
-2.475
-2.475
-2.715
-239
Bestemmingsplannen
-1.319
-1.174
-1.171
-1.172
0
Waterkering, afwatering en landaanwinning
-1.936
-1.986
-1.876
-2.009
-134
Bouw- en sloopvergunningen
0
0
0
0
0
Algemeen beleid ruimtelijke ordening
-1.868
-2.335
-2.487
-2.057
430
Buurtbeheer
-224
-131
-131
-150
-19
Beleid en adviezen afdeling VTH
-45
-244
-244
-130
113
Grondzaken
-56.718
-54.839
-74.017
-40.821
33.196
Parken, plantsoenen en bossen
-10.129
-9.892
-10.573
-10.544
29
Sociale programma`s
-601
-510
-510
-500
9
Vergunningen/meldingen
0
-2.805
-4.300
-2.995
1.304
Gronduitgifte (tv fysieke bedrijfsinfrastructuur)
-341
-855
-4.717
-371
4.346
Omgevingsvergunning afdeling VTH uitgaven
-6.202
-268
-263
-187
76
Gebruik openbare ruimte
-1.071
-1.166
-1.186
-1.052
134
Controle, toezicht en handhaving
0
-2.564
-2.712
-2.682
31
Baten
77.762
59.347
81.759
56.798
-24.961
Subsidies volkshuisvesting
0
0
0
0
0
Inrichting openbaar gebied
6.776
373
2.431
2.088
-342
Bestemmingsplannen
-25
11
11
17
5
Algemeen beleid ruimtelijke ordening
177
213
213
130
-83
Gronduitgifte (tv fysieke bedrijfsinfrastructuur)
0
0
0
0
0
Omgevingsvergunning afdeling VTH uitgaven
9
0
0
0
0
Woningexploitatie toegelaten instellingen
400
222
222
224
2
Sociale programma`s
0
0
0
0
0
Reiniging openbaar gebied
0
0
0
0
0
Beleid wonen
282
5
2.164
2.189
25
Gebruik openbare ruimte
65
183
183
1
-182
Controle, toezicht en handhaving
0
15
46
66
19
Bouw- en sloopvergunningen
0
0
0
0
0
Financiele deelnames woningbouw
0
0
0
0
0
Bouw- woning- en welstandstoezicht
2
0
0
2
2
Omgevingsvergunning afdeling VTH inkomsten
4.213
3.502
3.567
2.930
-638
Bouwvergunningen
103
104
104
66
-38
Grondzaken
64.571
54.297
70.666
46.732
-23.934
Parken, plantsoenen en bossen
1.181
415
544
554
10
Waterkering, afwatering en landaanwinning
0
0
0
0
0
Buurtbeheer
7
6
6
7
1
Vergunningen/meldingen
0
0
1.600
1.793
193
Toevoegingen reserves
-20.781
-907
-4.647
-14.509
-9.862
Mutaties reserves wonen en werkomgeving
-20.781
-907
-4.647
-14.509
-9.862
Onttrekkingen reserves
8.831
2.854
13.439
10.441
-2.999
Mutaties reserves wonen en werkomgeving
8.831
2.854
13.439
10.441
-2.999

Belangrijkste verschillen