Jaarverslag 2018 gemeente 's-Hertogenbosch

Cultureel Klimaat

Financiën

Wat kostte het?

De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten.

In totaal gaat het om de volgende bedragen:

Financiëel overzicht
Rekening 2017
Begroting 2018 primitief
Begroting 2018 na wijziging
Rekening 2018
Afwijking 2018
Lasten
-19.570
-18.558
-18.998
-19.269
-271
Amateurkunst
-310
-315
-315
-315
0
Vorming en ontwikkeling
0
0
0
0
0
Stedelijk Museum `s-Hertogenbosch
0
0
0
0
0
Mondiaal Beleid
0
0
0
0
0
Beleid Kunst en Cultuur
-1.395
-1.846
-1.920
-2.020
-100
Beeldende kunsten
-3.499
-3.431
-3.431
-3.393
39
Volkscultuur
-808
-613
-613
-920
-307
Culturele evenementen
-797
-838
-838
-838
0
Erfgoed
-994
-855
-855
-855
0
Podiumkunsten
-5.319
-4.134
-4.544
-4.488
56
Bibliotheek informatievoorziening
-3.579
-3.675
-3.675
-3.675
0
Kunstzinnige vorming
-2.868
-2.851
-2.807
-2.766
41
Baten
888
1.107
1.245
1.157
-88
Erfgoed
0
0
88
88
0
Beeldende kunsten
137
144
144
153
8
Podiumkunsten
0
0
0
0
0
Culturele evenementen
0
0
0
0
0
Bibliotheek informatievoorziening
0
0
0
0
0
Volkscultuur
392
613
613
461
-152
Kunstzinnige vorming
92
108
108
87
-21
Beleid Kunst en Cultuur
266
242
292
369
77
Stedelijk Museum `s-Hertogenbosch
0
0
0
0
0
Toevoegingen reserves
-2.605
-13
-403
-436
-33
Mutaties reserve cultureel klimaat
-2.605
-13
-403
-436
-33
Onttrekkingen reserves
1.142
1.090
1.526
1.550
25
Mutaties reserve cultureel klimaat
1.142
1.090
1.526
1.550
25

Belangrijkste verschillen