Jaarverslag 2018 gemeente 's-Hertogenbosch

Veiligheid

Subsidies

Binnen dit programma zijn de volgende subsidies verleend:

Steeds vaker worden er inkooprelaties gesloten in plaats van subsidies verstrekt. In 2018 is dit nog niet altijd verwerkt in de begroting, waardoor verschillen ontstaan tussen de geraamde en de verleende subsidie. In bovenstaand overzicht is dat het geval bij de subsidies voor huiselijk geweld.