Jaarverslag 2018 gemeente 's-Hertogenbosch

Veiligheid

Financiën

Wat kostte het?

De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten.

In totaal gaat het om de volgende bedragen:

Financiëel overzicht
Rekening 2017
Begroting 2018 primitief
Begroting 2018 na wijziging
Rekening 2018
Afwijking 2018
Lasten
-19.088
-18.738
-19.059
-19.755
-696
Brandweer
-7.576
-7.865
-7.865
-7.708
157
Vreemdelingen
0
0
0
0
0
Huiselijk geweld
-1.545
-1.376
-1.499
-1.984
-485
Openbare veiligheid
-8.135
-7.731
-7.930
-8.309
-379
Openbare verlichting
-1.833
-1.766
-1.766
-1.735
30
Opsporing en ruiming conventionele explosieven
0
0
0
-19
-19
Baten
1.869
913
1.061
2.160
1.099
Brandweer
50
0
0
83
83
Huiselijk geweld
47
0
61
357
296
Opsporing en ruiming conventionele explosieven
0
0
0
6
6
Verslavingszorg
0
0
0
0
0
Openbare verlichting
0
0
0
1
1
Vreemdelingen
271
0
0
0
0
Openbare veiligheid
1.501
913
1.000
1.713
713
Toevoegingen reserves
-379
-122
-322
-220
103
Mutaties reserves veiligheid
-379
-122
-322
-220
103
Onttrekkingen reserves
133
131
436
518
82
Mutaties reserves veiligheid
133
131
436
518
82

Belangrijkste verschillen