Jaarverslag 2018 gemeente 's-Hertogenbosch

Transformatieopgaven Jeugdwet en Wmo

Verbonden partijen

In het Register Verbonden partijen staan de vaste gegevens van iedere verbonden partij waarin de gemeente ’s-Hertogenbosch deelneemt weergegeven. Onder ‘vaste’ gegevens verstaan we die gegevens, die niet ieder jaar wijzigen. Iedere twee jaar zal een check en eventuele update van deze gegevens plaatsvinden. Ook de zware regionale samenwerkingsverbanden waarin de gemeente ’s-Hertogenbosch participeert staan in dit register.

Meer informatie over de verbonden partijen vindt u in de paragraaf verbonden partijen.

Dit programma heeft geen verbonden partijen.