Jaarverslag 2018 gemeente 's-Hertogenbosch

Sterke wijken

Financiën

Wat kostte het?

De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten.

In totaal gaat het om de volgende bedragen:

Financiëel overzicht
Rekening 2017
Begroting 2018 primitief
Begroting 2018 na wijziging
Rekening 2018
Afwijking 2018
Lasten
-6.601
-6.908
-7.077
-6.949
128
Accommodatiebeleid
-2.681
-2.806
-2.809
-2.798
11
Algemene voorzieningen op wijkniveau
-2.059
-2.080
-2.234
-2.056
178
Jeugd- en jongerenwerk
-74
-156
-157
-151
6
Emancipatiebeleid
-214
-178
-188
-168
20
Mantelzorg
-1.090
-1.106
-1.106
-1.150
-44
Loket overig
-22
0
0
0
0
Vrijwilligerswerk
-462
-582
-582
-626
-44
Baten
-3
30
30
104
74
Jeugd- en jongerenwerk
0
0
0
0
0
Algemene voorzieningen op wijkniveau
31
0
0
38
38
Emancipatiebeleid
-29
0
0
0
0
Vrijwilligerswerk
0
0
0
18
18
Accommodatiebeleid
-5
30
30
48
18
Toevoegingen reserves
-10
-2
-2
-2
0
Mutaties reserves Sterke wijken
-10
-2
-2
-2
0
Onttrekkingen reserves
722
489
499
499
0
Mutaties reserves Sterke wijken
722
489
499
499
0

Belangrijkste verschillen