Jaarverslag 2018 gemeente 's-Hertogenbosch

Dienstverlening

Financiën

Wat kostte het?

De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten.

In totaal gaat het om de volgende bedragen:

Financiëel overzicht
Rekening 2017
Begroting 2018 primitief
Begroting 2018 na wijziging
Rekening 2018
Afwijking 2018
Lasten
-5.386
-5.360
-9.899
-6.842
3.057
Baten en lasten secretarieleges burgerzaken
-1.357
-1.159
-1.159
-1.245
-86
Burgerlijke stand
-1.225
-3.643
-8.327
-4.894
3.434
Begraafplaatsen
-171
-165
-215
-249
-34
Bevolking
-2.633
-393
-197
-454
-257
Baten
3.414
3.130
8.026
4.986
-3.040
Begraafplaatsen
14
14
64
61
-3
Baten begraafplaatsrechten
119
104
104
128
24
Bevolking
45
20
20
67
46
Burgerlijke stand
14
133
4.978
1.701
-3.277
Baten en lasten secretarieleges burgerzaken
3.222
2.860
2.860
3.030
170
Toevoegingen reserves
-312
-275
-275
-275
0
mutaties reserves dienstverlening
-312
-275
-275
-275
0
Onttrekkingen reserves
240
275
275
270
-5
mutaties reserves dienstverlening
240
275
275
270
-5

Belangrijkste verschillen