Jaarverslag 2018 gemeente 's-Hertogenbosch

Bestuurlijke hoofdlijnen

Raadsvoorstel

Het raadsvoorstel jaarverslag en jaarrekening 2018 staat op de agenda van de gemeenteraadsvergadering van 5 juni 2019 (agendapunt 7). U kunt daar zowel het jaarverslag als de bijlagen inzien.

ga terug