Jaarverslag 2018 gemeente 's-Hertogenbosch

Bestuurlijke hoofdlijnen

Jaarrekeningproces

De jaarrekening is op 16 april aan het college van burgemeester en wethouders voorgelegd. Op 5 juni 2019 zal de gemeenteraad het raadsvoorstel behandelen.

ga terug