Jaarverslag 2018 gemeente 's-Hertogenbosch

Accountantsverslag en -verklaring

Accountantsverslag en -verklaring

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. heeft de jaarrekening van de gemeente 's-Hertogenbosch gecontroleerd en beoordeeld. PwC baseert haar bevindingen op een niet-bewerkbare versie van deze website. Deze gewaarmerkte versie van de jaarrekening kunt u hier inzien. De bijlagen die bij deze jaarrekening horen kunt u hier vinden.

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant kunt u hier bekijken, het accountantsverslag vindt u hier.

ga terug