Jaarverslag 2018 gemeente 's-Hertogenbosch

Algemene uitkering

Financiën

Wat kostte het?

De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten.

In totaal gaat het om de volgende bedragen:

Financiëel overzicht
Rekening 2017
Begroting 2018 primitief
Begroting 2018 na wijziging
Rekening 2018
Afwijking 2018
Baten
266.150
269.339
275.827
275.040
-787
Uitkering gemeentefonds
266.150
269.339
275.827
275.040
-787
Toevoegingen reserves
0
0
-683
-2.659
-1.975
Algemene uitkering gemeentefonds
0
0
-683
-2.659
-1.975

Belangrijkste verschillen

ga terug